Projektová a inžinierska činnosť

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA:

  • územné rozhodnutie
  • stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • projekt skutočného vyhotovenia

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

  • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a stavebného úradu k územnému rozhodnutiu
  • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a stavebného úradu k stavebnému povoleniu